En grønn organisering av fremtiden

En grønn organisering av fremtiden

Mange føler nok at vi kjemper en tapt kamp mot klimaendringer. Bergen har de siste 2 årene slått varmerekorder og vil nok fortsette å gjøre det i årene som kommer. 

Jeg har aldri tvilt på klimaendringer, men i likhet med mange andre var jeg litt usikker hvor stor effekt mine handlinger har på klimakrisen. Det var ikke før jeg så et døende Great Barrier Reef i 2016 at jeg bestemte meg for å gjøre noen større endringer i måten jeg lever på.

Mitt navn er Sondre Kirchhoff Solnørdal og jeg jobber som Administrativ Koordinator for Om i Morgen. Ved Universitetet i Bergen studerer jeg foreløpig master i Administrasjon og organisasjonsvitenskap, et fag mange sikkert ikke forbinder med klimakampen. I all hovedsak dreier faget seg om Forvaltning, hvilken effekt reformer og politikk har på samfunnet på makro og mikronivå. Admorg har også vist meg hvordan jeg i større grad kan bidra i kampen mot global oppvarming. Gjennom en mer klimavennlig organisering av både samfunnet, private og offentlige organisasjoner kan Norge og den enkelte bedrift kutte sine utslipp betraktelig. 

I tillegg jobber jeg også som assistent ved et bofellesskap for multifunksjonshemmede her i Bergen, en jobb som har gitt meg mye glede de siste 5 årene. 
I Om i Morgen jobber jeg som Administrativ Koordinator noe som innebærer utviklingen av det tilbudet stiftelsen vil gi bedrifter og de som måtte ønske det. Akkurat nå jobber jeg med utviklingen av organisasjonsstrukturen, samt spørreundersøkelser som vil bli sendt ut til bedrifter fra høsten av.  Som medstifter av Om i Morgen ser jeg veldig frem til å kunne bruke min kompetanse og engasjement til å gjøre stiftelsen til en fremtidig arbeidsplass for mange og en ressurs i kampen mot global oppvarming.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *