Forskning For Fremtiden

OIMs egne “in-house” tankesmie og forskningsavdeling er bygd på sterke faglige krefter som allerede eksisterer i stiftelsen. Vi ønsker å bidra til den nødvendige, grønne omstillingen i samfunnet ved å utvikle og formidle ny viten, nye perspektiver og nye ideer gjennom tverrfaglig forskning innen klima, miljø og energi, og at vår forskning kan bidra til å påvirke politiske beslutningstakere, akademia, næringslivet og det øvrige samfunnet i en mer bærekraftig retning.

OIMs raskt voksende team er usedvanlig tverrfaglig og vi har allerede kompetanse på høyt nivå innen klima, miljø og energi fra naturvitenskapelige, politiske, juridiske og økonomiske perspektiver, i tillegg til erfaring innen klimakommunikasjon- og rådgivning. Det er denne tverrfagligheten og kunnskapen vi ser på som vår unike styrke og som gjør OIM Forskning til en unik tankesmie innen klima, miljø, energi og bærekraft.

Pågående Forskningsprosjekter

“Klimaendringers langsiktige innvirkninger på det europeiske elektrisitetsmarkedet
– Energimarkedsreform for et 3 grader varmere kontinent»
«Mikroklimaets påvirkning i samfunnet
– det globale bidraget av CO2 reduserende tiltak i lokalsamfunn»
OIM FORSKNINGSRÅD 

Jørgen Nyberget

Forskningsleder

jorgen@omimorgen.com

Jurist spesialisert i miljø- og energirett samt internasjonal og EU-rett. Har studert i Brussel og Hong Kong, arbeidserfaring fra EU-kommisjonen, Institute for Economics and Peace og Hong Kong Environmental Protection Department. Har i to år vært undervisnings- og forskningsassistent ved universitetene i Leuven og Brussel.

OIM FORSKNINGSRÅD

Vilde Margrethe S. Strand

Rådgiver

vildems@omimorgen.com

Anvendt matematiker med spesialisering i havmodellering og klima. Har arbeidserfaring fra Havforskningsinstituttet (forskningsgruppe Oseanografi og klima) og NORCE (forskningsgruppe Klima), samt privatlærer innen matematikk. Jobber i dag som programvareutvikler.

OIM FORSKNINGSRÅD

Silje Skjelsvik

Daglig leder

silje@omimorgen.com

Fysisk oseanograf med spesialisering i klima, atmosfære og havfysikk. Har arbeidserfaing fra Harvard University (forskningsgruppe i klimadynamikk og astrofysikk), NORCE (forskningsgruppe Klima) og Eidsiva Vannkraft AS (seksjon for hydrologi). Har bred erfaring innen operasjonell meteorologi og oseanografi, særlig i subpolare strøk. Jobber i dag som grønn gründer og daglig leder i Om i Morgen stiftelsen, samt klima- og energiteknologi-selskapet Net Zero AS.

Ønsker du å samarbeide
med oss?

Er du student, ferdigutdannet eller kanskje en etablert forsker innen et av områdene vi arbeider med og har lyst til å bidra og opparbeide mer forskningserfaring?

Vi er veldig interesserte i å høre fra deg!

Kontakt oss her