Fra konferanse til studentstiftelse

Fra konferanse til studentstiftelse

Om i morgen

Etter en storstilt konferanse som fylte Peer Gynt-salen med over 600 deltakere, var det klart for hele arrangementskomitéen av vi hadde skapt noe med et større potensial enn vi noen gang kunne forestilt oss.

Det enorme engasjement blant de frivillige studentene og de strålende tilbakemeldingene fra publikum ga oss den nødvendige inspirasjonen til å ta prosjektet et skritt videre. De påfølgende månedene etter konferansen gikk derfor med på å undersøke mulighetene for å opprette en selvstendig studentorganisasjon som skulle ta sikte på å organisere ulike klima- og energirelaterte arrangementer.

Etter mye grundig research og god veiledning fra våre støttespillere, falt valget på å starte studentstiftelsen OM I MORGEN. Vi er nå i gang med å samle inn midlene vi trenger til grunnkapitalen på 100 000 kroner som skal hjelpe oss å realisere vår visjon om en grønnere framtid for framtidige generasjoner.

Stiftelsen, som i utgangspunktet av “av og for studenter”, skal i hovedsak engasjere den yngre generasjonen til å ta aktiv del i den politiske debatten, og fremme viljen til å satse på karrierer som bidrar til å akselerere det grønne skiftet. Gjennom et bredt spekter av tidsaktuelle arrangementer tar vi sikte på å bli et forum for kunnskapsutveksling, politisk debatt og innovasjon.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *