From cutting hair to cutting co2 emissions

From cutting hair to cutting co2 emissions

Mitt navn er Inger Kristin, jeg er 25 år og kommer fra Bergen. Jeg er utdannet frisør, men bestemte meg for å gjøre et karriereskifte etter jeg tok svennebrevet. Valget endte da på bachelor innen klima- atmosfære og havfysikk, og jeg er nå på tredje året. Grunnen til at jeg valgte dette er at utfordringene vi står ovenfor i dag med klimaforandringene er noe jeg alltid har syntes er interessant, og jeg ønsket å bidra i dette arbeidet.

Jeg var med på Vi må snakke om i morgen 2018, og jobbet i hovedsak med ankomst og registrering av publikum.  Det var et utrolig spennende arrangement, og overgikk alle forventninger. Jeg ble med i siste del av planleggingen av konferansen, og syntes det var utrolig inspirerende å se hvordan et studentarrangement kunne utvikle seg til å bli så stort. Jeg valgte å engasjere meg i Om i morgen stiftelsen på grunn av dette, og jeg tror vi kan påvirke utviklingen til et grønnere samfunn. Det blir spennene å jobbe med stiftelsen og å se hva vi kan utrette. 

Jeg ønsker å bruke min faglige kompetanse til å formidle omfanget av klimaforandringene og hvilke tiltak man personlig kan gjøre i fordel for klimaet. Jeg ønsker å engasjere folk slik at de ikke bare gjør disse tiltakene selv, men også krever handling fra politikerne for en mer bærekraftig fremtid. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *