Vi må snakke om i morgen 2018

Vi må snakke om i morgen 2018

Om i morgen

29. januar 2018 hadde en liten gruppe studenter fra UiB gleden av å kunne invitere over 600 deltakere til en storslått klima- og energikonferanse i Peer Gynt-salen i Grieghallen.


Vi hadde lagt ned mange måneders innsats med booking av foredragsholdere og lokale, innhenting av sponsorpenger og et intensivt PR-arbeid for å skape en unik og lærerik kveld for alle som interesserer seg for klima, energi og bærekraftig utvikling.

Bakgrunn for konferansen

Helt siden den offisielle åpningen av norsk oljeproduksjon på Ekofiskfeltet i 1971 har petroleumsindustrien spilt en spesielt viktig rolle for økonomi, arbeidsplasser og teknologiutvikling i Norge. Samtidig har nødvendigheten av ren, billig, distribuert og fornybar energi vokst frem i de senere årene, og stadig flere bedrifter i Norge arbeider nå med produksjon, lagring og distribusjon av energi fra vind, hav og sol. På mange måter står vi nå ved et veiskille for overgang fra fossil til fornybar energi, og hvordan energisamfunnet vil utvikle seg i årene som kommer vil være avgjørende for å nå FNs Bærekraftsmål 7: Ren energi til alle.

På mange måter står vi nå ved et veiskille for overgang fra fossil til fornybar energi, og hvordan energisamfunnet vil utvikle seg i årene som kommer vil være avgjørende for å nå FNs Bærekraftsmål 7: Ren energi til alle.

Programmet

Foredragskvelden ble åpnet av konferansier og konferanseleder Silje Skjelsvik og medstudent Anja Molnes. Sammen ønsket de velkommen til Vi må snakke om i morgen 2018. Helge Drange (UiB) fortsatte med å gi oss et kort klimaperspektiv, etterfulgt av Anne Karin Sæthers spennende innlegg om Oljelandet i Klimakampen.

Konferansier og konferanseleder Silje Skjelsvik i aksjon på scenen.

I sesjonen om framtidens energiløsninger fortalte Beate Myking om Equinors satsning på fornybar energi, og Alexandra Bech Gjørv la ut om SINTEF sin energivisjon for framtiden. Videre fikk vi bli med Bjørn Haugland (DNV GL) på Et dypdykk i verdens energiframtid, etterfulgt av Vegard Frihammers innlegg om Med hydrogen i tankene.

Bjørn Haugland, konserndirektør for Bærekraftig Utvikling i DNV GL.

Etter en kort pause fulgte sesjonen om en verdiskapende energiomstilling. Terje Bøe (BKK) åpnet med å fortelle om Et marked i endring, og Torfinn Harding (NHH) besvarte spørsmålet Hva koster energiomstillingen? Til slutt ga Karl Eirik Schjøtt-Pedersen oss et innblikk i Oljens plass på veien mot lavutslippssamfunnet.

Terje Bøe, konserndirektør for HR og HMS i BKK.

Våre gjester fikk dermed en lengre pause med matservering og mingling, før debatten om framtidens arbeidsmarked braket løs. Her startet daværende olje- og energiminister Terje Søviknes med å belyse temaet Statens energisatsning – hva er planen? etterfulgt av Kari Elisabeth Kaski (SV) sitt innlegg om Flere grønne arbeidsplasser til folket. Deretter fulgte debatten om framtidens arbeidsplasser og kompetansebehov mellom Søviknes og Kaski, ledet av Jori Neteland-Kyte.

Konferansekvelden ble avsluttet med en større debatt mellom Schjøtt-Pedersen, Sæther, Bech Gjørv, Haugland og Harding, også ledet av Neteland-Kyte, hvor flere av kveldens mest sentrale tema ble diskutert.

Etter en kort oppsummering av kvelden bar det videre til etterfest på utestedet Magda, hvor alle våre foredragsholdere og gjester var invitert for videre mingling og hygge i sosiale omgivelser. Alt i alt ble det en uforglemmelig og lærerik kveld, og alle i arrangementskomitéen satt igjen med samme følelse av at dette ikke var vårt siste store arrangement.

For en herlig gjeng! Dette var stort!

 

One Response

  1. […] 28 januar 2018 holdt vi den første studentdrevne energikonferansen «Vi må snakke om i morgen» for 600 deltagere i Peer Gynt-salen i Grieghallen. Hvor ledere fra næringslivet, politikere og forskere møttes for å dele sine meninger om det grønne skiftet. Om du vil vite mer om konferansen kan du lese om den her: https://www.omimorgen.com/konferansen2018/ […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *