Lanserer forskningsavdeling

Lanserer forskningsavdeling

Vi er veldig glade for å annonsere opprettelsen av OIM Forskning — Om i Morgen stiftelsens egen forskningsavdeling. 

Akselerere grønn omstilling

Vi vil samle og videreutvikle de sterke faglige kreftene som allerede eksisterer innad i stiftelsen ved å etablere en tverrfaglig, “in-house” tankesmie og forskningsavdeling. Vi ønsker å bidra til den nødvendige, grønne omstillingen i samfunnet ved å utvikle og formidle ny viten, nye perspektiver og nye ideer gjennom tverrfaglig forskning innen klima, miljø og energi, og at vår forskning skal bidra til å påvirke politiske beslutningstakere, akademia, næringslivet og det øvrige samfunnet i en mer bærekraftig retning.

Globale utfordringer krever internasjonalt samarbeid

OIM Forskning vil ha et internasjonalt fokus og de fleste publikasjoner vil være tilgjengelige på både engelsk og norsk. Ved å arbeide på engelsk ønsker vi å vise at vi er åpne og interesserte i internasjonale oppdrag og samarbeid, samt å sørge for at forskningen vår er tilgjengelig for flest mulig. 

Midlertidig forskningsleder
— Jørgen Nyberget

I oppstartsfasen ledes arbeidet til forskningsavdelingen av Jørgen Nyberget, LLM. Jørgen er jurist og utdannet i Belgia og Hong Kong, spesialisert i energi- og miljørett samt internasjonal rett. Han har arbeidet med forskning innen disse feltene for blant annet EU-kommisjonen, Institute for Economics and Peace, miljøverndirektoratet i Hong Kong, Singapore International Arbitration Centre og universitetene i Leuven og Brussel. 

Tverrfaglig forskning innen klima og bærekraft

OIMs raskt voksende team er usedvanlig tverrfaglig og vi har allerede kompetanse på høyt nivå innen klima, miljø og energi fra naturvitenskapelige, politiske, juridiske og økonomiske perspektiver, i tillegg til erfaring innen klimakommunikasjon- og rådgivning. Det er denne tverrfagligheten og kunnskapen vi ser på som vår unike styrke og som gjør OIM Forskning til en unik tankesmie innen klima, miljø, energi og bærekraft.

Offentlig, tilgjengelig forskning

Forskningen vår vil primært spres i tre formater: større, dyptgående rapporter, kompakte analyser av enkelttemaer i “policy briefs” og blogginnlegg med lettere gjennomganger og forklaring av aktuelle saker. I tillegg til egeninitiert forskning ønsker vi på sikt å også kunne gjøre forskning på oppdragsbasis.  

Pågående klimaforskning

Hva er samfunnets største klimautfordringer? Hvordan bidrar mikroklimaet, klimaet i bydeler eller i ditt nabolag, i det helhetlige samfunnet? – spør daglig leder Silje Skjelsvik. I et av våre to pågående prosjekter vil vi forske på klimapåvirkning av klimavennlige og bærekraftige utbyggingsprosjekt – hvordan bidrar lokale klimatiltak til det globale klimaet?

Det andre prosjektet er relatert til klimaendringers langsiktige innvirkninger på det europeiske elektrisitetsmarkedet og energimarkedsreform for et 3 grader varmere kontinent.

Bli en del av morgendagens forskningsmiljø!

Kribler det i magen av å lese dette? Er du student, ferdigutdannet eller kanskje en etablert forsker innen et av områdene vi arbeider med og har lyst til å bidra og opparbeide deg mer forskningserfaring? Ta kontakt med vår midlertidig forskningsleder Jørgen Nyberget, jorgen@omimorgen.com, — vi er veldig interesserte i å høre fra deg!

Følg med på vår nettside og sosiale medier i ukene og månedene som kommer for mer informasjon og våre første publikasjoner.