Bli med på laget!

FRIVILLIGE STILLINGER

Hva gjør vi?

Gjennom et bredt spekter av tidsaktuelle arrangementer og prosjekter er vi et forum, og en møteplass, for kunnskapsutveksling og innovasjon. Vi engasjerer den yngre generasjonen til å ta aktiv del i den politiske debatten, og fremme viljen til å satse på karrierer som bidrar til å akselerere det grønne skiftet. Sammen stiller vi spørsmål og finner svar. Slik leder Om i Morgen veien mot en grønnere framtid for fremtidens generasjoner.

Alle må med for at vi skal kunne løse dagens største utfordringer. I Om i Morgen stiftelsen jobber vi med klima- og bærekraftstrategier for bedrifter som ønsker å ta del i den grønne omstillingen, og som ønsker å være en del av morgendagens nullutslippsamfunn. Vi er overbevist om at de bedriftene som vil blomstre i fremtiden, er de som tar en ansvarlig rolle og blir med på å løse dagens største utfordringer. 

MISJON

Vi skaper en møteplass for akademia, næringslivet, politikken og ungdommer gjennom kunnskapsutveksling og samhandling. Vi retter fokus mot bærekraftsmålene og vår felles klima- og energiframtid.

VISJON

Bidra i arbeidet for å oppnå morgendagens samfunn. Nullutslippssamfunnet.

Historien vår

Det var en gang…
Stiftelsen Om i Morgen starter med to parallelle historier. Høsten 2016 søkte en liten gruppe studenter fra Tekna Student Bergen om samfunnsmidler til å arrangere en energikonferanse for Bergensstudentene. Samtidig hadde Geofysisk Fagutvalg (GFFU), linjeforeningen ved Geofysisk Institutt, i flere år snakket om å arrangere en klima- og energikonferanse. Etter et kort møte på våren 2017 ble det åpenbart at vi hadde felles interesser og begynte like gjerne å samarbeide om prosjektet.


Etter sommeren 2017 fikk arrangementsgruppen et nytt tilskudd. Silje Skjelsvik var tilbake fra utveksling, og ble valgt som leder i Geofysisk Fagkomité og Arrangementskomitéen. Da ble det fart på sakene. Det som skulle være en foredragskveld på Kvarteret ble til en storslått, nasjonal helaften i Grieghallen. Ballen ble virkelig sparket i gang, og engasjementet hos studentene sprutet. Uendelig mange timer med hardt arbeid ble langt ned, og etter booking av foredragsholdere og lokale, innhenting av sponsorpenger og et intensivt PR-arbeid, fikk vi endelig gleden av å invitere våre gjester til en uforglemmelig konferansekveld i Grieghallen.


Konferansen fant sted 29. januar 2018. Blant foredragsholderne hadde vi håndplukket en rekke representanter som er ledende innenfor sine fagfelt, med en brennende interesse for å løse samfunnets utfordringer gjennom innovasjon, teknologi og politisk påvirkningskraft. Målet var at de skulle besvare noen av de mest sentrale spørsmålene Norge som energinasjon står overfor i dag.


Vi fylte Peer Gynt-salen med over 600 deltakere fra både akademia og næringslivet, med representanter fra alle generasjoner. Vi innså umiddelbart at dette var en suksess verdig gjentakelse, og begynte kort tid etter å se på mulighetene for å opprette en egen, uavhengig organisasjon som skulle føre suksessen videre inn i framtiden. Svaret ble stiftelsen Om i Morgen.