Bli med på laget!

FRIVILLIGE STILLINGER

Hva gjør vi?

Vi jobber med klimaregnskap, klimabudsjett og løsninger på hvordan bedrifter, nabolag og enkeltpersoner kan kutte mest mulig utslipp – og samtidig tjene på det. Vi hjelper til med å sette mål, men viktigst av alt hjelper vi til med å finne gode utslippskutt-løsninger. Med en global, standarisert metode skal vi måle grønn vekst basert på den fremste klimaforskningen som er kjent i dag. Vi vil hjelpe deg med handling og løsninger som vi vet vil bidra til utslippskutt. På den måten bidrar vi til grønn verdiskapning i samfunnet.


Gjennom et bredt spekter av tidsaktuelle arrangementer og prosjekter er vi et forum for kunnskapsutveksling og innovasjon. Vi engasjerer den yngre generasjonen til å ta aktiv del i den politiske debatten, og fremme viljen til å satse på karrierer som bidrar til å akselerere det grønne skiftet. Sammen stiller vi spørsmål og finner svar. Slik leder Om i Morgen veien mot en grønnere framtid for fremtidens generasjoner.

MISJON

Vi skaper en møteplass for akademia, næringslivet, politikken og ungdommer gjennom kunnskapsutveksling og samhandling. Vi retter fokus mot bærekraftsmålene og vår felles klima- og energiframtid.

VISJON

Bidra i arbeidet for å oppnå morgendagens samfunn. Nullutslippssamfunnet.

Historien vår

Det var en gang…
Stiftelsen Om i Morgen starter med to parallelle historier. Høsten 2016 søkte en liten gruppe studenter fra Tekna Student Bergen om samfunnsmidler til å arrangere en energikonferanse for Bergensstudentene. Samtidig hadde Geofysisk Fagutvalg (GFFU) samlet en gjeng med frivillige studenter til å organisere et tilsvarende arrangement med lignende tema. Etter et kort møte på våren 2017 ble det åpenbart at våre felles interesser for prosjektene best kunne fremmes gjennom et strålende og konstruktivt samarbeid.


Dermed gikk det ikke lang tid før vi hadde samlet et kompetent team av dyktige og engasjerte studenter fra begge organisasjonene. Etter mange måneders hardt arbeid med booking av foredragsholdere og lokale, innhenting av sponsorpenger og et intensivt PR-arbeid, fikk vi endelig gleden av å invitere våre gjester til en uforglemmelig konferansekveld i Grieghallen.


Konferansen fant sted 29. januar 2018. Blant foredragsholderne hadde vi håndplukket en rekke representanter som er ledende innenfor sine fagfelt, med en brennende interesse for å løse samfunnets utfordringer gjennom innovasjon, teknologi og politisk påvirkningskraft. Målet var at de skulle besvare noen av de mest sentrale spørsmålene Norge som energinasjon står overfor i dag.


Vi fylte Peer Gynt-salen med over 600 deltakere fra både akademia og næringslivet, med representanter fra alle generasjoner. Vi innså umiddelbart at dette var en suksess verdig gjentakelse, og begynte kort tid etter å se på mulighetene for å opprette en egen, uavhengig organisasjon som skulle føre suksessen videre inn i framtiden. Svaret ble stiftelsen Om i Morgen.