Kommunikasjonsavdelingen

Maylinn Haaskjold Myrtvedt

Verktøy for morgendagen: ingeniørfag, produktutvikling og offshore vind: vindforhold og turbinreaksjon.

maylinn@omimorgen.com

Tre ord om meg:
Kreativ, nysgjerrig og omtenksom.

Hvorfor jeg ville være med i Om i morgen:
Fordi Om i morgen har en visjon som er tråd med mine tanker, nemlig bidra til å akselerere det grønne skiftet og nå nullutslippssamfunnet.

Klarer meg ikke uten:
Familien, kaffe og fremtidsrettede visjoner.

Min mest miljøvennlige eiendel:
Selv om jeg har en liten uteplass prøver jeg å dyrke mat selv.

Hva ser vi mer og mindre av om ti år?
Håper byene våre klarer å følge opp målene om nullutslippssamfunn. For at det skal gå tror jeg at flere bedrifter må trakke ut av sin komfortsone og satse på nye fornybare løsninger, optimalisere eksisterende løsninger og få på plass bærekraftig ressursbruk. Vi har dårlig tid, så jeg regner med og håper vi ser mer av handlekraft og gjennomføring av byens grønne strategi. Klarer menneskene å nå målene som er satt globalt, kommer vi til å se mindre av fossil energi og mindre snakk om hvordan klimaendringene har negativ påvirkning på kloden.

Min grønne oppfordring:
Klimakrisen er vår felles dugnad. Finn ut hva du selv kan bidra med. Den minste ting bidrar i det store bildet.