Juridisk Avdeling

Johannes Ørn Thorsteinsson

Leder juridisk avdeling

johannes@omimorgen.com

Tre ord om meg:
Engasjert, positiv, sosial.

Hvorfor jeg ville være med i Om i morgen:
Jeg ville være med i Om i morgen fordi det er veldig inspirerende å være med i et miljø hvor alle er engasjerte, og alle ønsker å bidra til at samfunnet går i riktig retning.

Klarer meg ikke uten:
Kaffe og nyheter.

Min mest miljøvennlige eiendel:
Støvlene fra da jeg var i forsvaret. De har gått mange kilometer.

Hva ser vi mer og mindre av om ti år?
Om 10 år ser vi større innslag av fornybare energikilder og miljøvennlige materialer i hverdagen til folk. Vi vil forhåpentligvis se en mer balansert verden hvor overforbruket har gått betraktelig ned.

Min grønne oppfordring:
Min oppfordring er større bevissthet rundt hvilken makt man har som forbruker. Bruk denne makten til å påvirke selskaper og myndigheter i en grønn retning.