Administrasjon

Sondre Kirchoff Solnørdal

Administrasjonsleder, Co-Founder og Rådgiver

sondre@omimorgen.com