Ressursgruppen

For å oppnå målene våres og for å styrke kredibilitet og tillitt til stiftelsen er vi avhengige av et godt og solid team rundt oss, som ønsker å bidra med sin kompetanse, erfaringer og midler. Vi er derfor veldig heldige og takknemlige for å ha våre dyktige samarbeidspartnere med på laget.

Heidi Gaustad

Markedssjef

Norconsult region vest

Elise Sæle Dahle

Daglig leder/partner

Haltenbanken Bergen AS

Kari Johannesen

Daglig leder/planlegger

Ard Arealplan AS

Helge Drange

Klimaforsker

Universitetet i Bergen og Bjerknesseteret for klimaforskning

Even Storheim

Sivilingeniør  

Grønn Vekst i Vestland fylkeskommune