Hva sier ekspertene om morgendagen og Norges grønne skifte?
OiMtalks er serien for deg som vil lære mer om hvordan det grønne skiftet må skje i Norge.

Se serien her

DETTE SNAKKER DE OM

INNLEDER

Bjørn Otto Sverdrup

Fra oljedrømmen til fornybardrømmen?

Bjørn Otto Sverdrup, bærekraftsdirektør i Equinor, skal fortelle oss hvordan Equinor skal bidra til å møte klimamålene i Parisavtalen. Innen 2050 skal de komme nær null i utslipp fra sine opererte felt og landanlegg – hva betyr det og hvordan skal de klare det? 

INNLEDER

Helene Frihammer

Operasjon nullutslipp
Helene Frihammer, leder av Klimapartnere Vestland og nasjonal koordinator for nye regioner for Klimapartnere, skal fortelle oss om regioners rolle som pådrivere for omstilling og operasjon nullutslipp. Dette skal gjøes i samspill med næringslivet, men hvordan? 

KONFRANSIER

Lise B. Apelthun

Vår egen Lise Apelthun skal være konferansier! Lise jobber som avdelingsingeniør ved UiB og har en mastergrad i Marin biogeokjemi og oseanografi.

INNLEDER

Tore Furevik

Hvordan går det, egentlig?
Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret for Klimaforskning og Professor i fysisk Oseanografi, forteller oss hvordan det egentlig går med det grønne skiftet.
Han presenterer aktuell klimaforskning og forteller hvordan utviklingen mot en grønnere fremtid går. For det går fremover, ikke sant?

INNLEDER

Silje Skjelsvik

Vi må snakke om i morgen
Mer informasjon om innlegget kommer.


INNLEDER

Bjørn Haugland

Det blir varmere, vi må SKIFTE
Bjørn Haugland, administrerende direktør i Skift – Næringslivets Klimaledere og tidligere konserndirektør for bærekraftig utvikling i DNV GL, presenterer sirkulærøkonomiens rolle i det grønne skiftet.

INNLEDER

Espen Barth Eide

Staten – en motor?

Espen Barth Eide, førse nestleder i Energi- og Miljøkomiteen i Stortinget, forteller oss om hvordan staten kan bli motoren bak et grønt skifte i markedet. Videre snakker han om hvorfor EU kutter utslipp, men ikke Norge. Hvilke insentiver kan staten bidra med, slik at vi kan nå målene våre?

INNLEDER

Terje Vedeler

Små kraftverk, stor forskjell

Terje Vedeler, administrerende direktør i Småkraft, forteller oss om småkraftens potensiale. Må vi tenke mindre for å tenke større?

INNLEDER

Thina Saltvedt

Fremtiden, et kostnadsoverslag

Thina Saltvedt, sjefsanalytiker for Bærekraftig Finans i Nordea og medlem i Klima- og Miljøministerens klimaråd, kommer til Vi må snakke om i morgen for å snakke om grønn økonomi og gi oss et kostnadsoverslag på det grønne skiftet.

INNLEDER

Ingrid Velken

Et elektrisk Norge

Ingrid Velken, konserndirektør for innovasjon og utvikling ved BKK og styremedlem i Norsk klimastiftelse kommer, og hun skal snakke om elektrifisering av Norge. Er det løsningen på vår tids største utfordring? 

Klimakrise

I 2019 har det skjedd mer enn noen gang for å skape et grønt skifte. Flere steder i verden erklæres det klimakrise, og millioner av mennesker, spesielt unge, streiker hver uke for klimaet. De streiker fordi det er for lite handling for å redde klimaet og sikre fremtiden. Så vi spør, hvorfor gjøres det ikke mer – hva er planen?

I 2019 har det skjedd mer enn noen gang for å skape et grønt skifte. Flere steder i verden erklæres det klimakrise, og millioner av mennesker, spesielt unge, streiker hver uke for klimaet. De streiker fordi det er for lite handling for å redde klimaet og sikre fremtiden. Så vi spør, hvorfor gjøres det ikke mer – hva er planen?

I 2019 har det skjedd mer enn noen gang for å skape et grønt skifte. Flere steder i verden erklæres det klimakrise, og millioner av mennesker, spesielt unge, streiker hver uke for klimaet. De streiker fordi det er for lite handling for å redde klimaet og sikre fremtiden. Så vi spør, hvorfor gjøres det ikke mer – hva er planen?

Alle må med

Vi vet at vi må redusere våre klimagassutslipp om vi skal nå målene i Parisavtalen. Alle må med, næringslivet, politikken og akademia. Det betyr at Norges fossile næring, som også er vår største inntektskilde, må omstilles. Vi spør hvordan – hvilken rolle skal den fossile næringen spille i Norges grønne skifte?

Vi vet at vi må redusere våre klimagassutslipp om vi skal nå målene i Parisavtalen. Alle må med, næringslivet, politikken og akademia. Det betyr at Norges fossile næring, som også er vår største inntektskilde, må omstilles. Vi spør hvordan – hvilken rolle skal den fossile næringen spille i Norges grønne skifte?

Vi vet at vi må redusere våre klimagassutslipp om vi skal nå målene i Parisavtalen. Alle må med, næringslivet, politikken og akademia. Det betyr at Norges fossile næring, som også er vår største inntektskilde, må omstilles. Vi spør hvordan – hvilken rolle skal den fossile næringen spille i Norges grønne skifte?

Møt ildsjelene

Vi inviterer ledere fra ledende norske bedrifter, toppolitikere og akademikere som jobber for et grønt skifte. Hva er deres strategi? Hva må til for at vi skal lykkes?

Vi inviterer ledere fra ledende norske bedrifter, toppolitikere og akademikere som jobber for et grønt skifte. Hva er deres strategi? Hva må til for at vi skal lykkes?

Vi inviterer ledere fra ledende norske bedrifter, toppolitikere og akademikere som jobber for et grønt skifte. Hva er deres strategi? Hva må til for at vi skal lykkes?

Debatt

Dagens bruk-og-kast samfunn er ikke bærekraftig og en av hovedgrunnene til at vi i dag har en klimakrise. Derfor er teorien om sirkulær økonomi viktig å ta i bruk, slik at vi kan skape verdi til ressurser som allerede er brukt en gang. Hva står i veien for denne endringen, og hvordan skal vi komme oss dit? Vi Må Snakke Om i Morgen tar debatten.

Dagens bruk-og-kast samfunn er ikke bærekraftig og en av hovedgrunnene til at vi i dag har en klimakrise. Derfor er teorien om sirkulær økonomi viktig å ta i bruk, slik at vi kan skape verdi til ressurser som allerede er brukt en gang. Hva står i veien for denne endringen, og hvordan skal vi komme oss dit? Vi Må Snakke Om i Morgen tar debatten.

Dagens bruk-og-kast samfunn er ikke bærekraftig og en av hovedgrunnene til at vi i dag har en klimakrise. Derfor er teorien om sirkulær økonomi viktig å ta i bruk, slik at vi kan skape verdi til ressurser som allerede er brukt en gang. Hva står i veien for denne endringen, og hvordan skal vi komme oss dit? Vi Må Snakke Om i Morgen tar debatten.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
Lise Bagne Apelthun
Konferanseleder

Kontakt konferanseleder Lise,
for spørsmål eller andre henvendelser.

Ta kontakt her

Heltene

Uten våre fantastiske samarbeidspartnere ville ikke dette vært mulig.
Tusen takk