Om i morgen stiller opp for nasjonalt klimaopprop

Om i morgen stiller opp for nasjonalt klimaopprop

I august lanserte rektor ved Universitetet i Tromsø, Anne Husebekk, og seniorrådgiver Andrea Tilche et klimaopprop. Oppropet omhandlet Norges høyere utdanningsinstitusjoners rolle innen klimaforskning, utvikling av bærekraftige løsninger og universitetenes ansvar for å utdanne studenter som kan håndtere fremtidige utfordringer som følge av klimaendringene. I den anledning ble Om i Morgen stiftelsen kontaktet for å bidra med sitt nettverk til å promotere oppropet frem mot FNs klimatoppmøte 23. september. Svaret fra Om i Morgen var et tydelig og ettertrykkelig ja! 

Med vårt bindende nettverk mellom dagens unge og aktører i samfunnet, og mellom akademia, næringslivet og politikken, ville vi selvsagt bruke dette som vår styrke til å formidle og nå ut til mange.

Klimaoppropet ble startet etter inspirasjon fra et lignende initiativ i Belgia. «I flere tiår har det internasjonale vitenskapelige samfunnet slått alarm om de mange truslene som vår livsstil, forbruk og produksjon skaper for våre samfunn og for planetens fremtid» ble det skrevet i et leserinnlegg i den belgiske storavisen «Le Soir» i april. Leserinnlegget var underskrevet mange av Belgias ledende skikkelser innenfor akademia. Ansatte ved universitetene i Belgia tok til orde for å starte en massiv omstilling av samfunnet. 

Tilbake i Norge og Tromsø ble klimaoppropet formet med tre hovedpoenger. 

  1. Utdanning – Alle utdanningsprogrammer i Norge må undervise et pensum som tar for seg bærekraftsproblemer og mulige løsninger innenfor gjeldende fagfelt. En grundig gjennomgang av pensum i høyere utdanning er nødvendig. 
  2. Forskning og Innovasjon – For å kunne respondere på globale og lokale klima- og miljøtrusler trengs en innsats uten like innenfor forskning og innovasjon. Utdanningsinstitusjonene må innlemme bærekraft i all forsknings- og innovasjonsaktivitet samtidig som det oppfordres til samarbeid på tvers av alle fagfelt, også innenfor publikasjoner og karriereutvikling. 
  3. Et utstillingsvindu for løsninger – Utdanningsinstitusjonene i Norge må være et forbilde innenfor bærekraft og null-utslipps prinsipper, også innenfor sine egne ledelsesgrupper. Svært ambisiøse mål innenfor klimagassutslipp må settes, og utdanningsinstitusjonene må ta lederroller for å vise at overgangen til et nullutslipps-samfunn er mulig å gjennomføre. 

Studentene i Om i Morgen tok raskt på seg oppgaven med stor entusiasme for promotering av oppropet. Onsdag 18.09 publiserte Om i Morgen en video av Rektor ved UiB hvor han forteller hvorfor han har signert klimaoppropet. Det ble også raskt planlagt to dager med stand på BI Bergen 19.09 og Studentsenteret 20.09 hvor mange engasjerte studenter snakket med ansatte i Om i Morgen angående klima- og miljøendringer, samt våre visjoner om veien til et nullutslipps-samfunn og hvorfor vi valgte å promotere klimaoppropet. Vår stand-aktivitet sørget for signaturrekord på klimaoppropet både torsdag 19.09 og fredag 20.09! 

19.09 stod Om i Morgen på stand på BI

Etter en strålende innsats er gjengen i Om i Morgen klare for å ta på seg neste oppgave i kampen for et grønnere og mer fremtidsrettet samfunn! Underskriftskampanjen er fortsatt åpen og kan signeres ved å gå inn på: uit.no/openletter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *