Program

Digital klimauke 2020

Velkommen til miniserien: Om i morgen Talks!
Nye episoder hver dag kl 17:30 (fra 28. september til 3.oktober).

Nyeste episode
Mandag 28/09 Vi må snakke om i morgen

Silje Skjelsvik og Lise B. Apelthun, Om i Morgen

Mandag 28/09 Hvordan går det, egentlig?

Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret for Klimaforskning og professor i fysisk oseanografi

Tirsdag 29/09 Politikk + Forskning = ?

Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO senter for klimaforskning, leder for Bioteknologirådet og styreleder i Naturhistorisk Museum

Tirsdag 29/09 Fra oljedrømmen til fornybardrømmen?

Bjørn Otto Sverdrup, bærekraftsdirektør i Equinor

Onsdag 30/09 Et elektrisk Norge

Ingrid von S. Velken, konserndirektør for Innovasjon og utvikling ved BKK og styremedlem i Norsk Klimastiftelse

Onsdag 30/09 Mange bekker små

Terje Vedeler, administrerende direktør i Småkraft

Torsdag 01/10 Operasjon nullutslipp

Helene Frihammer, leder ved Klimapartnere Vestland og nasjonal koordinator for nye Klimapartnere regioner

Torsdag 01/10 Et bærekraftig næringsliv – hva gjør vi?

Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd

Fredag 02/10 Staten – motoren bak et grønt skifte?

Espen Barth Eide, første nestleder i Energi- og Miljøkomitéen på Stortinget

Fredag 02/10 Fremtiden – et kostoverslag?

Thina Saltvedt, sjefsanalytiker for Bærekraftig Finans i Nordea og medlem i Klima- og Miljøministerens Klimaråd

Lørdag 03/10 Toppledelse trenger et #Skift – fra lineær til sirkulær ledelse

Bjørn Haugland, administrerende direktør i Skift – Næringslivets Klimaledere og tidligere konserndirektør for bærekraftig utvikling i DNV GL

Lørdag 03/10 Debatt

Vi må snakke sammen om i morgen!