Vi må snakke om bærekraftig økonomi

Vi må snakke om bærekraftig økonomi

Om i morgen

Jeg heter Guido, er 21 år og bidrar som økonomiansvarlig i Om i Morgen. Bakgrunnen min er fra økonomi og administrasjon på NHH, som jeg valgte for å forstå mer om hvordan økonomiske og sosiale systemer kan utnyttes til å fremme menneskers velvære. Økonomi handler om å utnytte knappe ressurser til å tilfredsstille behov, noe som gjør sosial og miljømessig bærekraft til en helt sentral problemstilling. Derfor har jeg valgt å gå inn i Om i Morgen, der jeg håper å bidra til et bredt samarbeid for konstruktive løsninger på noen av dagens mest alvorlige utfordringer.

Viktigheten av disse utfordringene og tilliten som individer og organisasjoner gir oss når de øremerker midler for å oppfylle vår felles visjon krever at vi har et sterkt fokus på å utføre aktiviteter som er mest mulig konsistente med Om i Morgens strategiske prioriteter (relevans), og som i størst mulig grad oppnår Om i Morgens målsetninger (effektivitet) med minst mulig sløsing av ressurser (kostnadseffektivitet). I tillegg er det sentralt at prosjektene har realeffekter som er betydelige (påvirkning) og vedvarende over tid (bærekraft). Som økonomiansvarlig har jeg et spesielt ansvar for at våre finansielle ressurser blir utnyttet på en kostnadseffektiv måte, slik at vi har mer til disposisjon for å øke relevansen, effektiviteten, påvirkningen og bærekraften i våre aktiviteter. Dette innebærer å se helhetlig på effekten av ressursbruk, vurdere alternativkostnader, kartlegge risikoer og foreslå forbedringspotensial i aktivitetene vi utfører. 

Felles utfordringer krever samarbeid, og jeg syns det er det som er essensen til Om i Morgen: samarbeid mellom elever, akademikere, politikere, næringslivsaktører og alle som vil være med og bidra til et mer bærekraftig felleskap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *