Vi må snakke om konferansieren vår

Vi må snakke om konferansieren vår

Lise Bagne Apelthun er leder for komitéen som jobber med å arrangere denne konferansen, og er vår konferansier selve kvelden! 🌊🌿

Hun har vært med siden starten av “Om i Morgen” i 2018, og er en del av styret som har stått på for å realisere at stiftelsen ble opprettet sommeren 2019. Man skulle nesten tro at alle Lise sine våkne timer går til å følge opp konferansen, med mailer som skal sendes og innledere som skal ringes, men “Om i Morgen” er jo basert på frivillig arbeid, og ved siden av konferansen jobber Lise som avdelingsingeniør ved et laboratorium ved Geofysisk Institutt.

Bakgrunnen hennes er i kjemisk oseanografi, altså det som har med kjemiske prosesser i havet å gjøre. Dette fagfeltet er tett knyttet opp til følger av klimaendringer, som havforsuring og temperaturøkning i havet, som igjen er eksempler på nettopp hvorfor vi trenger en grønn omstilling snarest!

Vi sees 20. april!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *