Vil dere samarbeide med oss?

Vil dere samarbeide med oss?

Om i morgen

Historien til stiftelsen Om i morgen bygger i stor grad på samarbeid mellom organisasjoner. Vi har selv fått erfare at samarbeid – i stedet for konkurranse – kan bidra til å skape utrolige ting. Derfor ønsker vi å knytte til oss flere samarbeidspartnere, slik at vi i fellesskap både kan sette felles mål og hjelpe hverandre å nå dem.

Vi ønsker å være et bindeledd mellom akademia, politikken og næringslivet, og bidra til at studenter i større grad skal engasjere seg i samfunnsdebatten og involveres i den grønne næringslivsutviklingen. Gjennom et bredt spekter av tidsaktuelle arrangementer tar vi sikte på å bli et forum for kunnskapsutveksling, politisk debatt og innovasjon.

Dersom du tror at et samarbeid med oss kan passe for din bedrift eller organisasjon, ta gjerne kontakt med oss!